Κατώτερος Αξιωματικός Πληροφοριών στο Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτικών (NCB)

13
Κατώτερος Αξιωματικός Πληροφοριών στο Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτικών (NCB)

Η NCB (Narcotics Control Bureau) υπό το MHA, ζητά να προσλάβει για τη θέση του Junior Intelligence Officer, για την κάλυψη 68 κενών θέσεων, σε βάση αναπληρωτή.

Σχετικά με την ΕθνΚΤ

Η NCB είναι ινδική ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου και πληροφοριών υπό τον Υπουργόy Εσωτερικών Υποθέσεων, Κυβέρνηση της Ινδίας. Η υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και της χρήσης παράνομων ουσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

Σχετικά με την Ευκαιρία Εργασίας

Το Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτικών (NCB), Υπουργείο Εσωτερικών, σκοπεύει να καλύψει 75 (εβδομήντα πέντε) υφιστάμενες θέσεις στον βαθμό του Κατώτερου Αξιωματικού Πληροφοριών σε αναπληρωματική βάση.

Αριθμός Κενών Θέσεων

68 (εξήντα οκτώ)

Περιγραφή Εργασίας/Καθήκοντα

 • Enforcement of Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985.
 • Συλλογή και ανάπτυξη πληροφοριών, έρευνα, έρευνα, κατάσχεση και σύλληψη (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής έρευνας).
 • Έναρξη δίκης στα δικαστήρια.
 • Έναρξη δράσης βάσει του νόμου PITNDPS.
 • Παρακολούθηση δίκης στα δικαστήρια.
 • Εντοπισμός και καταστροφή της παράνομης καλλιέργειας οπίου και κάνναβης.
 • Δραστηριότητες μείωσης ζήτησης Εκπαίδευση αξιωματικών/προσωπικού άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τα ναρκωτικά
 • Συντονισμός με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τα ναρκωτικά Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατίθενται/ανατίθενται από Ανώτερους Αξιωματικούς.

Αιρετότητα

Αξιωματούχοι των Κεντρικών/Κρατικών Κυβερνήσεων/Ενωσιακών Περιοχών:

(ΕΝΑ)

(1) Κατοχή ανάλογων θέσεων σε τακτική βάση στο γονικό προσωπικό ή τμήμα.

ή

(2) Με (έξι) χρόνια τακτικής υπηρεσίας στο Επίπεδο-5 (29.200-92.300 Rs.) του πίνακα αμοιβών ή ισοδύναμο στο γονικό προσωπικό ή τμήμα: και

(ΣΙ) Κατέχοντας τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προσόντα και εμπειρία:

 • Εκπαιδευτικά Προσόντα: Πρέπει να κατέχει πτυχίο Bachelor από αναγνωρισμένο συμβούλιο
 • Εμπειρία: Δύο χρόνια‘ πείρα στην επιβολή των κανονιστικών νόμων και στη συλλογή πληροφοριών πληροφοριών σχετικά με αυτές.
 • Επιθυμητός: ενός έτους εμπειρία στη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων.

Οριο ΗΛΙΚΙΑΣ: Το πολύ 56 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής της αίτησης.

Μισθολογικη κλιμακα

Η θέση του Κατώτερου Αξιωματικού Πληροφοριών στην ΕθνΚΤ φέρει την μισθολογική κλίμακα σε PB-2 (9300 34800 Rs.) συν τον βαθμό αμοιβής 4200 Rs/- (προαναθεωρημένη) [Level-6 as per 7 CPC Pay Matrix]

Πώς να εφαρμόσει?

Αίτηση (Βιογραφικό σημείωμα) σε συνημμένη μορφή από πρόθυμους και επιλέξιμους υπαλλήλους των οποίων οι υπηρεσίες μπορούν να εξοικονομηθούν χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση επιλογής τους, μπορεί να προωθηθεί μέσω του κατάλληλου καναλιού μαζί με

 • Αντίγραφα APARS για τα τελευταία 5 χρόνια δεόντως επικυρωμένα (με σφραγίδα) σε κάθε σελίδα από αξιωματικό που δεν είναι κατώτερο του βαθμού του Υφυπουργού στην κυβέρνηση της Ινδίας ή ισοδύναμο.
 • Πιστοποιητικό ακεραιότητας
 • Πιστοποιητικό εκκαθάρισης επαγρύπνησης σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο &
 • Δήλωση μεγάλης/μικρής ποινής για τα τελευταία 10 χρόνια και πιστοποιητικό εκκαθάρισης στελεχών που το ενσωματώνει σε περίπτωση επιλογής του/της, θα απαλλαγεί από την ένταξή του στην ΕθνΚΤ βάσει αντιπροσωπείας;

Οι αιτήσεις πρέπει να φτάνουν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αναπληρωτής Διευθυντής (Admn) Γραφείο Ελέγχου Ναρκωτικών West Block No 1, Wing No.5, RKPuram New Delhi-110065,

εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου ήτοι 25 Ιουνίου 2022.

Σημείωση: Το proforma της αίτησης έχει επισυναφθεί στην επίσημη κοινοποίηση, ως Παράρτημα-I. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο που δίνεται στο τέλος αυτής της ανάρτησης για την επίσημη ειδοποίηση.

Αλλες πληροφορίες

Περίοδος Αντιπροσώπευσης: Συνήθως δεν υπερβαίνει τα τρία έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου αντιπροσώπευσης σε άλλη θέση πρώην στελεχών αμέσως πριν από το διορισμό, με δυνατότητα παράτασης έως και 07 έτη ανάλογα με την καταλληλότητα και την απόδοση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές DoP&T & MHA που εκδίδονται κατά καιρούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.

Τοποθεσία

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι ενδέχεται να τοποθετηθούν οπουδήποτε στην Ινδία, σε οποιαδήποτε από τις Ζώνες/Υποζώνες/Περιφερειακά Γραφεία/Κέντρα του Γραφείου Ελέγχου Ναρκωτικών. Οποιαδήποτε αίτηση υπό όρους σχετικά με τον τόπο απόσπασης ή οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν θα ληφθεί υπόψη.

Κάντε κλικ εδώ για την επίσημη ειδοποίηση.

Αποποίηση ευθυνών: Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε στο Lawctopus είναι ακριβείς. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, κάποιο από το περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχει σφάλματα. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, αλλά κάντε τους δικούς σας ελέγχους.

Schreibe einen Kommentar