Νέοι Επαγγελματίες (Νομικοί) στο MoSPI, Κυβέρνηση της Ινδίας

11
Νέοι Επαγγελματίες (Νομικοί) στο MoSPI, Κυβέρνηση της Ινδίας

Υπουργείο Στατιστικής & Υλοποίησης Προγραμμάτων (MoSPI), Η κυβέρνηση της Ινδίας αναζητά ταλαντούχους Νέους Επαγγελματίες- Νομικούς (YPs) από επιστημονικούς κλάδους Ολοκληρωμένων Αποφοίτων Νομικής / LLB, B. από διάσημα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα.

Σχετικά με το MoSPI

ο Υπουργείο Στατιστικής και Υλοποίησης Προγραμμάτων (MoSPI) είναι ένα υπουργείο της κυβέρνησης της Ινδίας που ασχολείται με την κάλυψη και τις ποιοτικές πτυχές των στατιστικών που δημοσιεύονται. Οι έρευνες που πραγματοποιεί το Υπουργείο βασίζονται σε επιστημονικές δειγματοληπτικές μεθόδους.

Το Υπουργείο Στατιστικής και Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΜΟΣΠΙ) δημιουργήθηκε ως Ανεξάρτητο Υπουργείο στις 15 Οκτωβρίου 1999 μετά τη συγχώνευση του Τμήματος Στατιστικής και του Τμήματος Υλοποίησης Προγραμμάτων.

Σχετικά με την Εργασία

Το Υπουργείο Στατιστικής και Εφαρμογής Προγράμματος (MoSPI), η κυβέρνηση της Ινδίας, αναζητά ταλαντούχους νέους επαγγελματίες (YPs) από κλάδους ολοκληρωμένων πτυχιούχων νομικής / LLB, B. από αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα, που έχουν πάθος να εκτελούν στατιστικές δραστηριότητες, στατιστικές συναρτήσεις και αναλύσεις δεδομένων μαζί με γνώσεις σε εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ο Νεαρός Επαγγελματίας (Νομικός) απολύεται για Διεύθυνση Διοίκησης και Διευθύνσεις Επιτόπιων Επιχειρήσεων (FOD)

Αριθμός θέσεων

03 (Ο αριθμός των νέων επαγγελματιών που θα προσληφθούν είναι ενδεικτικός και μπορεί να ποικίλλει.)

Τόπος Ανάρτησης

 • 02 Θέσεις σε Γραφεία MoSPI στο Δελχί
 • 01 Θέση σε Γραφεία MoSPI στην Καλκούτα

Βασικό Προσόν

Ολοκληρωμένοι πτυχιούχοι Νομικής / LLB από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο / ινστιτούτο

Επιθυμητό προσόν

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε νομικά θέματα
 • Γνώση σύνταξης νομικών αναφορών/απαντήσεων
 • Γνωρισμένος με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην κατάθεση υποθέσεων και παρακολούθηση στο Κεντρικό
 • Διοικητικό Δικαστήριο, Ανώτατα Δικαστήρια και Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας
 • Καλά γνώστης των κανόνων CCS, IPC, CRPC, CPC, RTI.
 • Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με εμπειρία σε συνεργασία με την κυβέρνηση

Σύντομη περιγραφή εργασίας

 • Χειρισμός θεμάτων που σχετίζονται με δικαστικές ανακοινώσεις / κλήσεις / αναφορές κ.λπ.
 • Προετοιμασία απάντησης σε δικαστικές ανακοινώσεις / κλήσεις / αιτήσεις σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις
 • Προετοιμασία σχεδίου ένορκης δήλωσης και άλλων εισροών σε συνεννόηση με τα αρμόδια Τμήματα/Τμήματα και την Κεντρική Κυβέρνηση. Μόνιμοι Σύμβουλοι / Νομικοί Λειτουργοί.
 • Συντονισμός με Κεντρική Κυβέρνηση. Μόνιμοι σύμβουλοι για να ενημερώνονται για τις τρέχουσες και τρέχουσες δικαστικές υποθέσεις
 • Διατήρηση αναφοράς κατάστασης όλων των εν εξελίξει και τρεχουσών δικαστικών υποθέσεων και παρακολούθηση των ημερομηνιών της επόμενης ακρόασης κ.λπ. για την κατάλληλη ειδοποίηση των ενδιαφερομένων αξιωματικών.
 • Χειριστείτε θέματα που σχετίζονται με την πληρωμή επαγγελματικών αμοιβών στην Κεντρική Κυβέρνηση. Μόνιμοι Σύμβουλοι / Νομικοί ως παραδεκτοί.
 • Να αναλαμβάνει όλες τις άλλες δραστηριότητες διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων/υποθέσεων
 • Οποιαδήποτε άλλη εργασία στο πλαίσιο της δέσμευσης.

Οριο ΗΛΙΚΙΑΣ

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για νέους επαγγελματίες θα πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών από την 01-07-2022.

Αμοιβή

Η μηνιαία ενοποιημένη αμοιβή για YP είναι 60.000 INR

Διάρκεια Ραντεβού

Οι ΥΠ θα διορίζονται αποκλειστικά σε συμβατική βάση για μια αρχική περίοδο ενός έτους, η οποία μπορεί να παραταθεί περαιτέρω για μέγιστη περίοδο τριών ετών, ένα έτος σε κάθε τμήμα από την αρμόδια αρχή, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις ανάγκες του σχετικού Τμήματος/Τμήματος .

Φύση του ραντεβού

Ο διορισμός των ΥΠ θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με προειδοποίηση ενός μηνός χωρίς να αιτιολογήσει.

Προθεσμία

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 17 Μαΐου 2022 (Τρίτη) έως τις 6 μ.μ.

Τοποθεσία

Δελχί & Καλκούτα

Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε αίτηση για τη θέση του Young Professional (Legal) στην MoSPI Government of India

Αποποίηση ευθυνών: Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε στο Lawctopus είναι ακριβείς. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, κάποιο από το περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχει σφάλματα. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, αλλά κάντε τους δικούς σας ελέγχους.

Schreibe einen Kommentar