Πρόσληψη Βοηθού Εισαγγελέα μέσω PPSC, Punjab

14
Πρόσληψη Βοηθού Εισαγγελέα μέσω PPSC, Punjab

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας του Παντζάμπ (PPSC) καλεί αιτήσεις για την πρόσληψη Βοηθού Εισαγγελέα για την κάλυψη 119 κενών θέσεων της εν λόγω θέσης, στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης, Παντζάμπ.

Σχετικά με την PPSC

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας του Παντζάμπ (PPSC) έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 315 του Συντάγματος της Ινδίας, με βασικό σκοπό την πρόσληψη υπαλλήλων σε διάφορα τμήματα της
Κυβέρνηση σύμφωνα με τις επιταγές που αποστέλλονται από την Κυβέρνηση σχετικά με αυτό κατά καιρούς.

Σχετικά με την Ευκαιρία

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας του Παντζάμπ (PPSC) προσκαλεί ηλεκτρονικά Έντυπα Αίτησης από τους επιλέξιμους υποψηφίους για πρόσληψη σε 119 θέσεις Βοηθού Εισαγγελέα στο Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης, Govt. του Παντζάμπ.

Αριθμός Κενών Θέσεων

119 (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερή ανάλυση των κενών θέσεων)

Κριτήρια επιλεξιμότητας (Μορφωτικό υπόβαθρο, απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες, κ.λπ.)

  • Πρόσωπα που κατέχει πτυχίο Νομικής (Επαγγελματικό Πτυχίο) αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή ιδρύματος ή που είναι Δικηγόροι της Αγγλίας ή της Ιρλανδίας ή είναι μέλη της Δικηγορικής Σχολής της Σκωτίας ΚΑΙ πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως Advocates σύμφωνα με τον νόμο Advocates, 1961, και που έχουν διετή εμπειρία πρακτικής στο Bar
  • Punjabi του Matric ή το αντίστοιχο Πρότυπο του.

Υπό την προϋπόθεση ότι, όταν ένας θάλαμος του Προσωπικού Υπηρεσιών Άμυνας, ο οποίος είναι καλόπιστος κάτοικος της Πολιτείας Πουντζάμπ, διορίζεται με απευθείας ραντεβού, θα πρέπει να περάσει εξέταση της Γλώσσας Παντζάμπι ισοδύναμη με το Πρότυπο Εγγραφής ή θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για μια δοκιμασία που διεξάγεται από τη Γλωσσική Πτέρυγα του Υπουργείου Παιδείας της Κυβέρνησης του Παντζάμπ εντός περιόδου δύο ετών από την ημερομηνία του διορισμού του.

Νοείται περαιτέρω ότι όταν ένας Ήρωας Πολέμου, ο οποίος έχει απολυθεί από τις αμυντικές υπηρεσίες ή τις παραστρατιωτικές δυνάμεις λόγω αναπηρίας που υπέστη αυτός και η χήρα του ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του, διορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται για λογαριασμό αυτού από την Κυβέρνηση, το πρόσωπο Έτσι διορισμένος δεν θα απαιτείται να κατέχει την προαναφερόμενη γνώση της γλώσσας Punjabi:

Ηλικία: Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να είναι κάτω των 18 ετών και άνω των 37 ετών από την 01 Ιανουαρίου 2022

Μισθός/Αμοιβές

Αρχική αμοιβή: Rs. 35.400/-

Πώς να εφαρμόσει?

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Αίτηση, ο σύνδεσμος της οποίας είναι διαθέσιμος στο ιστοσελίδα της Επιτροπής. Κανένας άλλος τρόπος εφαρμογής δεν θα γίνει δεκτός.

Οι υποψήφιοι είναι ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ για να στείλετε το έντυπο αντίγραφο της Ηλεκτρονικής Αίτησης στο Γραφείο της
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας του Παντζάμπ.

Ωστόσο, συνιστάται/κατευθύνεται στους υποψήφιους να λάβουν αντίγραφο σε μαλακή μορφή/εκτύπωση από το Έντυπο Αίτησης κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, διαφορετικά δεν θα είναι σε θέση να βγάλει το αντίγραφο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πρέπει να διατηρήσει το έντυπο/μαλακό αντίγραφο της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης μαζί με όλα τα έγγραφα επιλεξιμότητας έτοιμα να αποσταλούν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην PPSC, όποτε απαιτείται από την PPSC.

Στοιχεία Αιτήσεων & Εξετάσεων

Κάντε κλικ ΕΔΩ για λεπτομερείς οδηγίες εφαρμογής.

Προθεσμία εφαρμογής

  • Για να κάνετε νέα εγγραφή για αίτηση για τη θέση (Βήμα-1): 20 Μαΐου 2022 Έως τις 23:59:00
  • Για να καταθέσετε τα Τέλη Αίτησης και Εξέτασης από Έντυπο Τράπεζας Challan που δημιουργείται από το σύστημα (Βήμα-2): 30 Μαΐου 2022 [During Banking Hours]

Διαδικασία επιλογής

Μέσα από Γραπτή Αγωνιστική Εξέταση 120 ερωτήσεων με συνολικά 480 βαθμούς.

  • Διάρκεια Εξετάσεων: 2 ώρες
  • Μοτίβο Ερωτήσεων Εξετάσεων: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQs)
  • Περίληψη: Δίνεται αναλυτικό πρόγραμμα από το Θέμα και από Λογικό Συλλογισμό, Νοητική ικανότητα και Γενικές Γνώσεις (Παράρτημα-VII του Εγχειριδίου χρήσης)
  • Τρόπος εξέτασης: Η εξέταση βασίζεται σε στυλό και χαρτί, που θα απαντηθεί στο ειδικά σχεδιασμένο φύλλο OMR με δυνατότητα διαβάθμισης μηχανήματος με χρήση στυλό.

Τοποθεσία

Patiala, Punjab

Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για το ρόλο του Βοηθού Εισαγγελέα.

Αποποίηση ευθυνών: Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε στο Lawctopus είναι ακριβείς. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, κάποιο από το περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχει σφάλματα. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, αλλά κάντε τους δικούς σας ελέγχους.

Schreibe einen Kommentar