Πρόσληψη Νομικής Σχολής στο IIM Indore

19
Πρόσληψη Νομικής Σχολής στο IIM Indore

Το IIM (Indian Institute of Management) Indore επιδιώκει να προσλάβει Νομική Σχολή για τον Τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (HSS).

Σχετικά με το IIM Indore

Το Indian Institute of Management Indore (IIMI) είναι ένα αυτόνομο ίδρυμα που ιδρύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (MHRD), την Κυβέρνηση της Ινδίας σε συνεργασία με την Κυβέρνηση του Madhya Pradesh το 1996 και εγγράφηκε σύμφωνα με τον νόμο Registration Societies Madhya Pradesh, 1973.

Σχετικά με τις Προσλήψεις Νομικών Σχολών

Το IIM Indore προσκαλεί αιτήσεις για θέσεις καθηγητών (κανονικές) π.χ. Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Επίκουρος Καθηγητής, σε όλες τις βαθμίδες σε όλους τους τομείς.

Σημείωση: Η Περιοχή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (HSS) στο Ινστιτούτο επιδιώκει επίσης να προσλάβει καθηγητές που ειδικεύονται στα Νομική πειθαρχία. Τα ανοίγματα είναι σε επίπεδο Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή.

Η πρόσληψη σχολών στο IIM Indore βασίζεται στους κανόνες MHRD (MHRD Circulars F.No.23-1/2008-TS.II, ημερομηνία 18 Αυγούστου 2009, 16 Σεπτεμβρίου 2009 και 22 Σεπτεμβρίου 2009) και πολιτική που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (Τυρφώνας).

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις από τις κατηγορίες SC/ST/OBC/PWD ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση.

Προσδοκίες από επιλεγμένους υποψηφίους

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση σε επίπεδο Καθηγητή/Αναπληρωτή Καθηγητή πρέπει να έχουν ισχυρό ερευνητικό ιστορικό με δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά και να έχουν επιδείξει ακαδημαϊκή ηγεσία.

Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση σε επίπεδο Επίκουρου Καθηγητή θα πρέπει να επιδεικνύουν δυνατότητες στην έρευνα και τη διδασκαλία.

 • Η νέα σχολή αναμένεται να διδάξει εισαγωγικά αλλά και προχωρημένα μαθήματα όπως το Επιχειρηματικό Δίκαιο, το Βιομηχανικό Δίκαιο, το Εργατικό Δίκαιο και τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για Προπτυχιακά (UG), Μεταπτυχιακά (PG) και Διδακτορικά προγράμματα.
 • Οι υποψήφιοι αναμένεται επίσης να προσφέρουν μαθήματα επιλογής σε θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση διαχείρισης.
 • Επιπλέον, αναμένεται να συνεισφέρουν στην ακαδημαϊκή διοίκηση σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το ινστιτούτο κατά καιρούς.

Κριτήρια καταλληλότητας

Ελάχιστο προσόν (για όλες τις θέσεις ΔΕΠ)

Ph.D. ή ισοδύναμο σε κατάλληλο κλάδο με πρώτη τάξη ή ισοδύναμο (όσον αφορά τους βαθμούς κ.λπ.). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μια πρώτης τάξης/60 τοις εκατό στις μεταπτυχιακές/κατάλληλες κατατακτήριες εξετάσεις τους με καλό ακαδημαϊκό ιστορικό.

Επιπλέον, για:

 • Καθηγητής: Τουλάχιστον 10 χρόνια διδακτικής/ερευνητικής/βιομηχανικής εμπειρίας, εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη θα πρέπει να είναι σε επίπεδο Αναπληρωτή Καθηγητή σε IIT, IIMs, IISc Bangalore, NITIE Mumbai και IISER ή σε ισοδύναμο επίπεδο σε οποιοδήποτε άλλο ινδικό ή ξένο ίδρυμα/ιδρύματα συγκρίσιμων προτύπων.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής: Τουλάχιστον 6 έτη διδακτικής/ερευνητικής/βιομηχανικής εμπειρίας εκ των οποίων τα 3 τουλάχιστον έτη θα πρέπει να είναι σε επίπεδο Επίκουρου Καθηγητή ή ισοδύναμο.
 • Επίκουρος Καθηγητής: Τουλάχιστον 3 χρόνια διδακτικής/ερευνητικής/βιομηχανικής εμπειρίας (εξαιρουμένης ωστόσο της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την παρακολούθηση του Ph.D.).
  • Ωστόσο, για τους υποψηφίους που έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους. από κορυφαία ινστιτούτα, η τριετής εργασιακή εμπειρία μπορεί να παραιτηθεί κατά περίπτωση με βάση τα ακαδημαϊκά τους διαπιστευτήρια.
  • Με βάση τα διαπιστευτήρια, μπορεί να προσφερθεί στους υποψηφίους μια θέση Επισκέπτη Επίκουρου Καθηγητή ενός έτους με σύμβαση ή θέση Λέκτορα.

Αποζημίωση

 1. Professor PB-4 (37400-67000) – AGP Rs.10500
 2. Αναπληρωτής Καθηγητής PB-4 (37400-67000) – AGP Rs.9500
 3. Επίκουρος Καθηγητής PB-3 (15600-39100) – AGP Rs.8000

Για τα δικαιώματα ΔΕΠ παρακαλώ Κάντε κλικ ΕΔΩ.

Διαδικασία πρόσληψης

 1. Οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται από την αντίστοιχη επιτροπή πρόσληψης καθηγητών (FRC).
 2. Η Επιτροπή Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Σχολών (FDEC) θα ελέγξει εάν οι αιτήσεις που θα επιλεγούν ανά περιοχή FRC πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του Ινστιτούτου και τα πρότυπα MHRD που αναφέρονται παραπάνω.
 3. Δημόσιο σεμινάριο από τον υποψήφιο για θέμα ενδιαφέροντος/ερευνητική εργασία από τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί στο Ινστιτούτο.
 4. Συνάντηση με μέλη του FRC και μέλη της περιοχής.
 5. Αξιολόγηση μελών ΔΕΠ της περιοχής για την καταλληλότητα του υποψηφίου στο FRC.
 6. Σχόλια ειδικών σχετικά με τις ακαδημαϊκές συνεισφορές του υποψηφίου.
 7. Με βάση το βιογραφικό του υποψηφίου, τα σχόλια του δημόσιου σεμιναρίου, την αξιολόγηση του FRC και άλλων μελών της περιοχής και τα σχόλια από έναν εξωτερικό εμπειρογνώμονα, το FRC θα αποφασίσει εάν ο υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί για μια θέση σχολής ή διαφορετικά στο IIM Indore.

Σημείωση: Το IIM Indore διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη διαδικασία επιλογής ανά πάσα στιγμή.

Πώς να εφαρμόσει?

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να υποβάλετε αίτηση για πρόσληψη καθηγητών από το IIM Indore:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο προβλεπόμενη μορφή μαζί με το αναλυτικό βιογραφικό με e-mail στη διεύθυνση:

Indian Institute of Management Indore, Prabandh Shikhar, Rau-Pithampur Road, Indore 453 556,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

Κάντε κλικ εδώ για τις επίσημες πληροφορίες πρόσληψης καθηγητών από το IIM Indore.

Αποποίηση ευθυνών: Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε στο Lawctopus είναι ακριβείς. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, κάποιο από το περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχει σφάλματα. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε, αλλά κάντε τους δικούς σας ελέγχους.

Schreibe einen Kommentar